380503380121
/ Add new comment

Практичний Курс з невідкладної допомоги призначений для осіб, що займаються пацієнтами, що можуть мати загрозливі для життя стани, а саме: для лікарів, медичних сестер, асистентів стоматолога та ін., які працюють в ЗОЗ усіх форм власності, також у закладах інтенсивного медичного нагляду (інтенсивна терапія, приймальні відділення, служба невідкладної медичної допомоги тощо).

У даному курсі передбачена максимальна наближеність до реальних умов роботи лікаря. Використання різних типів манекенів (манекенів-третренажерів, манекенів-імітаторів пацієнтів, високотехнологічних манекенів типу аналогів пацієнта) для кожного конкретного завдання навчання, що дозволяє істотно підвищити ефективність освоєння практичних навичок. Методика освоєння навичок в умовах симуляції проводиться за принципом від простого до складного.

/ Add new comment

Стаття 37. Надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях

Медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу у разі виникнення невідкладного стану людини.

Організація та забезпечення надання екстреної медичної допомоги громадянам та іншим особам здійснюються відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу".

Громадянам, які під час невідкладної або екстремальної ситуації брали участь у рятуванні людей і сприяли наданню медичної допомоги, гарантується у разі потреби в порядку, встановленому законодавством, безоплатне лікування та відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну.

За несвоєчасне і неякісне забезпечення необхідною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.