380503380121

Практичний Курс з невідкладної допомоги призначений для осіб, що займаються пацієнтами, що можуть мати загрозливі для життя стани, а саме: для лікарів, медичних сестер, асистентів стоматолога та ін., які працюють в ЗОЗ усіх форм власності, також у закладах інтенсивного медичного нагляду (інтенсивна терапія, приймальні відділення, служба невідкладної медичної допомоги тощо).

У даному курсі передбачена максимальна наближеність до реальних умов роботи лікаря. Використання різних типів манекенів (манекенів-третренажерів, манекенів-імітаторів пацієнтів, високотехнологічних манекенів типу аналогів пацієнта) для кожного конкретного завдання навчання, що дозволяє істотно підвищити ефективність освоєння практичних навичок. Методика освоєння навичок в умовах симуляції проводиться за принципом від простого до складного.

З огляду на існуючі проблеми сприйняття теоретичного матеріалу, мультимедійні тематичні лекції організовані із залученням анімації. Подібного роду матеріал містить як фото, так і відеоматеріали, інтерактивні схеми, протоколи лікування.

Розробка симуляційного заняття вимагає певної послідовності - так званий покроковий метод освоєння знань.

Освоєння практичних навичок незалежно від складності сценарію проводиться за наступною схемою:

 1. Вивчення загального процесу виконання сценарію в реанімаційній бригаді.
 2. Визначення окремих етапів виконання маніпуляції.
 3. Постановка послідовності виконання реанімаційних заходів.
 4. Виділення головних маніпуляцій, необхідних для виконання сценарію.
 5. Засвоєння курсантами окремої дії кожного етапу.
 6. Виділення помилок. що часто зустрічаються.
 7. Розробка методів, що знижають частоту помилок.

Включення в програму освоєння навичок інтерактивного контролю якості виконання маніпуляцій в реальному часі - дозволяє за короткий проміжок часу визначити можливі труднощі засвоєння матеріалу та виконання окремих маніпуляцій кожним курсантом.

Дане нововведення дозволяє:

 1. Оцінити якість проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій.
 2. Оцінити застосування цих лікувальних діагностичних маніпуляцій в рамках алгоритмів надання допомоги.
 3. Оцінити рівень кваліфікації лікаря і визначення необхідності повторного навчання.

А також:

 1. Індивідуальний та груповий підхід.
 2. Комплексний підхід до оцінки роботи в команді, в т.ч. технічні і людські ресурси.
 3. Реєстрації кожного сімуляційного кейсу з можливістю подальшого динамічного його перегляду.
 4. Якісна підготовка складу інструкторів для проведення об'єктивної оцінки роботи в команді.

Міжнародні дослідження показують, що практичні навички надання невідкладної допомоги, такої як серцево-легенева реанімація, втрачаються досить швидко, причому значно швидше, ніж теоретична підготовка.